Beáta Charlotte Balážová
Dominik Pawlowski
Soutěžní pár třídy BKategorie Mládež