Novinky

Částečné obnovení provozu klubu

V souvislosti s postupným uvolňováním protiepidemiologických opatření vyhlášených vládou ČR bychom vás rádi informovali o postupu částečného obnovení provozu našeho klubu TK Trend Ostrava.

Provoz klubu ve stupni PES-3 (aktuálně platném od 3. 12. 2020) bude umožněn pro následující činnosti:

  • Individuální lekce s trenérem po předchozí rezervaci.
  • Individuální trénink bez trenéra po předchozí rezervaci.

Rezervace tréninku je povinná, bez předchozí rezervace není umožněn trénink (ani s trenérem, ani bez něj). Při konfliktu rezervací je upřednostněna individuální lekce s trenérem. Povinná rezervace probíhá na telefonním čísle 739 201 295.

Ve stupni PES-3 jsou nastavena tato systémová opatření:

  • Povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách klubu včetně aktivní účasti na tréninkovém procesu
  • Desinfekce rukou při vstupu do klubu
  • Dodržování 2 metrového odstupu ve všech prostorách klubu s výjimkou aktivní účasti na tréninkovém procesu
  • Maximální počet lidí na jednom sále je omezen na 10 včetně lektora

Ostatní tréninky a kurzy budou umožněny v závislosti na aktuální epidemiologické situaci dle nařízení vlády. O změnách vás budeme neprodleně informovat.

Nespotřebované školné za kurzy v prvním pololetí se automaticky převádějí do druhého pololetí v poměrné výši.

S díky za přízeň a přáním pevného zdraví,

tým TK Trend Ostrava

Sdílejte