Baby studio
Pomocí říkanek a poutavých dětských písniček, které v hodinách používáme, si děti rozvíjí vlastní představivost, zdatnost a cit pro rytmus.

Pro odlehčení atmosféry je tancování doplněno hrami, soutěžemi a cvičením s pomůckami (kruhy, míčky, stupátka…).

Děti se také nenásilnou formou učí začleňovat do kolektivu a spolupracovat s ostatními kamarády.

Své první taneční kroky předvádíme rodičům na vánočním a letním vystoupení.

28 září @ 16:00

16:00

– 16:45

(45′)

Spodní sál

Sdílejte