Mistrovství České republiky
v latinskoamerických tancích 2021

25. září 2021
RT TORAX ARÉNA, Ostrava-Poruba

Vážení příznivci sportovního tance,
srdečně vás vítáme na stránkách Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích pro rok 2021 pořádaného tanečním klubem Trend Ostrava ve spolupráci s Českým svazem tanečního sportu. Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli navštívit tento vrcholný svátek sportovního tance a prožít den plný krásných tanečních výkonů. Pro co nejvyšší komfort pro vás, naše návštěvníky a diváky, jsme připravili tuto stránku, kde na jednom místě najdete nejdůležitější informace spojené s touto soutěží. Pokud přesto najdete nějaké nejasné body, neváhejte nás kontaktovat na našem e-mailu.

Těšíme se na setkání s vámi!

INFORMACE PRO DIVÁKY

Milí diváci a návštěvníci Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích pro rok 2021,
je nám potěšením a ctí přivítat vás na této soutěži. Náš pořadatelský tým věnuje speciální péči vašemu pohodlí a spokojenosti, protože jen s vámi, příznivci sportovního tance, mohou naši tanečníci dosáhnout nejlepších výkonů. Skvělá atmosféra, kterou vytváříte, je nám všem odměnou.

Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích pro rok 2021 se koná v sobotu 25. září 2021 v prostorách RT TORAX ARÉNYOstravě-Porubě. Prostory mistrovství budou pro veřejnost otevřeny od 8 hodin.

I přes veškerou snahu se v procesu nákup lístků může objevit drobná chyba. Prosíme tedy všechny kupující, aby si po dokončení nákupu zkontrolovali, zda stáhnutá vstupenka souhlasí s jejich rezervací. V případě jakýchkoliv problémů nás prosím neváhejte kontaktovat na naší emailové adrese.

Děkujeme, že v průběhu celé soutěže budete tanečníky podporovat v rámci fair-play a dobrých mravů.

Epidemiologická opatření

Vstup na Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích pro rok 2021  je podmíněn splněním podmínek ukládaných Ministerstvem zdravotnictví a Vládou ČR. Konkrétně se jedná o splnění alespoň jedné z následujících podmínek:
– doložení negativního RT-PCR test starého nejvýše 7 dní,

– absolvování RAT testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před konáním akce, negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem,

– absolvování samotestu na místě a prokázání se negativním výsledkem,

– prokázání se potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,

– doložení prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,

– aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Diváci a návštěvníci musí mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95) po celou dobu pobytu uvnitř haly, s výjimkou doby nezbytné pro konzumaci nápojů či jídla. Uvnitř nemusí mít roušku ani děti, které ještě nezahájily povinnou školní docházku, osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami, pokud z důvodu tohoto stavu roušku nosit nemohou a osoby, které je nemohou mít ze zdravotních důvodů – to je však třeba prokázat lékařským potvrzením, ve kterém musí být zároveň uvedeno, jaký ochranný prostředek dýchacích cest může tato osoba nosit, nebo že nemůže nosit žádný.

Upozorňujeme diváky a návštěvníky, že nerespektování stanovených protiepidemiologických opatření může v krajním případě vést až k zabránění vstupu do objektu či vykázání z jeho prostor. V zájmu hladkého a bezpečného průběhu akce tedy prosíme všechny účastníky, aby tato opatření respektovali po celou dobu konání akce.

Doprava a parkování

Hala RT TORAX ARÉNA, ve které se Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích pro rok 2021 koná, se nachází na ulici Čkalovova 6144/20 v Ostravě-Porubě.

Do Ostravy-Poruby je možné se pohodlně dostat sjezdem z dálnice D1 sjezdem 354 na ulici Rudná nebo sjezdem 349 na ulici 17. listopadu, z centra pak po ulici Opavská. Pro návštěvníky Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích pro rok 2021 je připraveno parkování na prostoru podél Hlavní třídy. Prosíme všechny návštěvníky, aby pro parkování svých vozů využívali pokud možno výhradně tohoto prostoru, parkování v těsné blízkosti haly je velmi omezené.

Pokud pro dopravu zvolíte MHD, k hale se dostanete tramvají č. 3, 7, 8, 9, 17 (zastávka Poruba vozovna) nebo autobusem č. 40, 43, 44, 45, 58, 65 (zastávka Poruba vozovna).

Plán haly

Error: the vision item can’t be found

Občerstvení a doprovodné služby

V průběhu celého Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích pro rok 2021 je návštěvníkům a divákům k dispozici občerstvení v podobě malých snacků, drobných sladkostí, kávy, nealko nápojů a drinků v prostorách RT TORAX ARÉNY. Možnost plnohodnotného oběda se nabízí jen pár kroků od vstupu do arény v prostorách Aura restaurant. Pro milovníky zemitějšího prostředí je pak k dispozici nedaleká Radegastovna Aura, nabízející tradiční českou kuchyni a tankovaný Radegast. Mimo to se v blízkosti arény také nachází několik restaurací a provozoven rychlého občerstvení, stejně jako prodejen potravin.

Odběr novinek

Žijeme v dynamické době, proto i Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích pro rok 2021 musí reagovat na měnící se podmínky pořádání akcí. Prosíme tedy všechny diváky a návštěvníky, aby pravidelně kontrolovali tuto stránku, kde pro vás shrnujeme všechny potřebné informace.

Pro naše registrované návštěvníky nabízíme rovněž možnost přihlásit se k odběru novinek, které vám zaručí vždy nejnovější aktuality z pořádání soutěže.

Důležité upozornění pro kupující

Vzhledem k tomu, že některé emailové servery klasifikují naše emaily jako spam, může se stát, že jsou emaily potvrzující dokončení nákupu automaticky přesunuty do této složky. Pokud do několika pracovních dnů po provedení platby neobdržíte email potvrzující dokončení platby, prosíme kupující, aby zkontrolovali také složku se spamem. Nenajdete-li své lístky ke stažení ani tam, je možné lístky stáhnout ručně po přihlášení na váš účet v záložce vašich nákupů. Děkujeme za pochopení.

Interaktivní mapa sálu

Dostupné lístky na akci

Prodej vstupenek v předprodeji byl ukončen.

Zbylé lístky je možné zakoupit přímo na místě v den konání mistrovství.

INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ

Vážení tanečníci a sportovci,
jsme velmi rádi, že vám můžeme přinést nejvyšší taneční soutěž, na kterou se celý rok připravujete a těšíte. Věříme, že vaše dlouhodobá příprava a odhodlání vám přinese kýžený výsledek na tomto mistrovství.

Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích pro rok 2021 se koná v sobotu 25. září 2021 v prostorách RT TORAX ARÉNYOstravě-Porubě. Prostory mistrovství budou pro soutěžící otevřeny od 7:30.

Přejeme vám všem hodně zdaru a těšíme se na vaše taneční výkony v duchu fair-play.

Epidemiologická opatření

Vstup na Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích pro rok 2021  je podmíněn splněním podmínek ukládaných Ministerstvem zdravotnictví a Vládou ČR. Konkrétně se jedná o splnění alespoň jedné z následujících podmínek:
– doložení negativního RT-PCR test starého nejvýše 7 dní,

– absolvování RAT testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před konáním akce, negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem,

– absolvování samotestu na místě a prokázání se negativním výsledkem,

– prokázání se potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,

– doložení prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,

– aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Sportovci, trenéři i rozhodčí v době konání soutěže nemají povinnost nosit roušku či respirátor.

Doprava a parkování

Hala RT TORAX ARÉNA, ve které se Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích pro rok 2021 koná, se nachází na ulici Čkalovova 6144/20 v Ostravě-Porubě.

Do Ostravy-Poruby je možné se pohodlně dostat sjezdem z dálnice D1 sjezdem 354 na ulici Rudná nebo sjezdem 349 na ulici 17. listopadu, z centra pak po ulici Opavská. Pro soutěžící na Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích pro rok 2021 a jejich doprovod je připraveno parkování na prostoru podél Hlavní třídy. Prosíme všechny účastníky, aby pro parkování svých vozů využívali pokud možno výhradně tohoto prostoru, parkování v těsné blízkosti haly je velmi omezené.

Pokud pro dopravu zvolíte MHD, k hale se dostanete tramvají č. 3, 7, 8, 9, 17 (zastávka Poruba vozovna) nebo autobusem č. 40, 43, 44, 45, 58, 65 (zastávka Poruba vozovna).

Propozice

Aktuální propozice soutěže včetně časů pro prezenci jednotlivých věkových kategorií najde na stránkách Českého svazu tanečního sportu.

Šatny

Pro taneční páry bude k dispozici 7 šaten se sociálním zázemím. Východ z šaten na taneční parket je umístěn mezi tribunami B2 a B3. Upozorňujeme soutěžící, že za věci odložené v šatně nenese pořadatel zodpovědnost. Pro odložení drobností nutných těsně před soutěžním kolem bude tanečním párům k dispozici prostor laviček mužstev mezi sektory B2 a B3.

Doprovodný servis

V průběhu celého Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích pro rok 2021 jsou vám k dispozici profesionální image služby firem Eledanza a ARTE-CREO. Pro rezervaci jejich služeb kontaktujte, prosím, přímo uvedené firmy.

GENERÁLNÍ SPONZOŘI A PARTNEŘI AKCE

Celé Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích pro rok 2021 by nebylo možné zorganizovat bez podpory našich dlouholetých sponzorů a partnerů.

Velmi si vážíme jejich přízně a ze srdce jim jménem celého týmu a tanečního sportu děkujeme.