VWOV_0038_Dealeri_samostatne_zakazky_2019_496_Logo_s_dodatkem_Auto_Heller_v01_TD