Kondiční příprava (25. 5. 2023)

600

Série přednášek pro trenéry a tanečníky všech tanečních stylů, zaměřená na klíčová témata sportovní přípravy. Doplňte si vědomosti v oblastech, která zásadně ovlivňují taneční výkon vás a vašich svěřenců.

Datum a čas konání přednášky

25. května 2023, 9:00 – 12:00

Místo konání přednášky

TK Trend Ostrava
Junácká 124
Ostrava, Stará – Bělá

O tématu přednášky

Pro dosažení nejlepších výkonů, kterých je tanečník v daném okamžiku schopen, je kromě precizní práce na technických aspektech tance nesmírně důležitá také aktuální kondice. Bez dobré kondice není možné dosáhnout správné koordinace, rychlosti a provedení choreografie. Můžete mít fantastickou choreografii, vynikající image, skvělý partnering, ale pokud v průběhu tance bojujete o přežití, veškerá snaha přichází v niveč.

A právě tématu kondiční přípravy, jejímu plánování, doporučením a osvědčeným postupům se budeme věnovat v této přednášce.

Přednášející

Pavel Grepl, kondiční trenér reprezentačního týmu ČSTS,  student doktorského studia na Univerzitě Palackého se zaměřením na fyziologii.

Cena

Uvedená cena je za osobu. V ceně zahrnuty 2 coffee breaky a tištěné materiály pro každého účastníka.

22 skladem

Údaje o přihlašovaném

Kategorie: