Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích 2021 – Stůl C01

1 250

Popis produktu

Celodenní místenka ke stolu v sektoru C – parket. Účast na události může být podmíněna aktuálními epidemiologickými opatřeními stanovenými vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví, hygienickou službou či pořadatelem. Prosíme diváky, aby si aktuální opatření ověřili na stránkách TK Trend Ostrava.

Platební údaje a podmínky rezervace

Platbu je nutné provést převodem tak, aby byla částka připsána na účet pořadatele nejpozději 3. pracovní den.

Podklady k platbě:
Číslo účtu: 1684358349/0800
Variabilní symbol: číslo objednávky
Do poznámky prosíme uveďte jméno kupujícího.

Upozorňujeme kupující, že v případě neuhrazení lístku v řádném termínu (připsání na účet pořadatele nejpozději 3. pracovní den od provedení nákupu) je takovýto lístek automaticky vrácen do prodeje a kupujícímu nenáleží náhradní místo.

Stažení lístku

Po uhrazení platby za rezervované lístky je kupujícímu zaslán odkaz pro stažení lístku v elektronické podobě. Prosíme kupující, aby vytištěný lístek předložili v den konání akce při vstupu do objektu. Upozorňujeme dále kupující, že kopírování, úprava a distribuce lístku mimo rezervační systém TK Trend Ostrava je neoprávněná a takto upravené či duplicitní lístky neopravňují držitele ke vstupu.

Vyčistit
Katalogové číslo: MCR_2021_StulC01 Kategorie:

Popis

Místenka ke stolu C1 na Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích pro rok 2021.

Další informace

Dostupné varianty

Místenka ke stolu C1/1, Místenka ke stolu C1/2, Místenka ke stolu C1/3, Místenka ke stolu C1/4, Místenka ke stolu C1/5, Místenka ke stolu C1/6