Provoz klubu částečně obnoven

V souvislosti s postupným uvolňováním protiepidemiologických opatření vyhlášených vládou ČR bychom vás rádi informovali o postupu částečného obnovení provozu našeho klubu TK Trend Ostrava.

Provoz klubu ve stupni PES-3 (aktuálně platném od 3. 12. 2020) bude umožněn pro následující činnosti:

  • Individuální lekce s trenérem po předchozí rezervaci. 
  • Individuální trénink bez trenéra po předchozí rezervaci.

Rezervace tréninku je povinná, bez předchozí rezervace není umožněn trénink (ani s trenérem, ani bez něj). Při konfliktu rezervací je upřednostněna individuální lekce s trenérem. Povinná rezervace probíhá na telefonním čísle 739 201 295.

Další podrobnosti částečného obnovení klubu naleznete zde.