Kompletní uzavření klubu

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č.1375 jsme se s platností od 27. 12. 2020 až do odvolání rozhodli zcela uzavřít prostory tanečního klubu Trend Ostrava. Nejsou povoleny jakékoliv činnosti v prostorách klubu s výjimkou činností nutných pro zajištění případných havarijních situací.

O dalším vývoji situace vás budeme neprodleně informovat.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.
Tým TK Trend Ostrava