Trend Academy

Vzhledem k našemu dlouholetému působení na scéně vrcholového tanečního sportu a díky naší aktivní trenérské praxi si velmi uvědomujeme potřebu celoživotního vzdělávání trenérů a tanečníků v oblastech, která jsou neodmyslytelně spjata se sportovní přípravou a zároveň se nejedná o techniku tance či přímou soutěžní přípravu. Mezi tato témata patří například regenerace, strava, kondiční příprava a mnoho dalších.

Proto jsme pro nejširší taneční i netaneční veřejnost připravili sérii přednášek, které pomohou trenérům a tanečníkům v dosahování zdravého rozvoje a zároveň rozšíří povědomí o dlouhodobě udržitelném sportovním výkonu.

Dovolte, abychom vám představili Trend Academy, náš portál k celoživotnímu vzdělávání v oboru sportovní přípravy.

Dostupné přednášky