Zásady cookies (EU)

Informace o zpracování cookie dle požadavků GDPR.

  1. V souladu s Rozsudkem Soudního dvora EU (SDEU) ze dne 1. října 2019 ve věci C-673/17.
  2. V souladu s povinnosti stanovenými v čl. 13 bod 1 písm. e) a v čl. 13 bod 2 písm. a) nařízení (EU) 2016/679(GDPR)
  3. Dle pokynu EDPB č.5/2020 o souhlasu podle nařízení 2016/679(GDPR) ze dne 4.5.2020     https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf
  4. Více informací najdete na: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs