Věrnostní program

Cílem našeho klubu je přinést Vám, našim klientům, potěšení z tance a tanečního sportu v co největší míře. Zároveň si uvědomujeme, že každá takováto aktivita je nemalou zátěží pro rodinný rozpočet. Proto jsme pro Vás připravili systém množstevních slev a věrnostní program.

Věrnostní program

Věrnostní program umožňuje zvýhodněné nákupy kurzů v závislosti na nákupech v posledních 2 měsících. Podmínkou věrnostního programu je přihlášení ke klientskému účtu a nákup kurzů přes tento účet. Výše věrnostní slevy se odvíjí od množství a druhu produktů, které jsou aktuálně umístěny v nákupním košíku. Výsledná cena nákupu je automaticky upravena o výši věrnostní slevy.

Celková výše předchozích nákupů za poslední 2 měsíce

Počet jednovstupových kurzů v košíku (1690 Kč/kurz)

Počet dvouvstupových kurzů v košíku (2990 Kč/kurz)

Celková hodnota aktuálního nákupu před slevou

Výše slevy

Výsledná cena nákupu v rámci věrnostního programu

> 3 990 Kč


1 - 4

Dle konfigurace nákupu

3 990 Kč

>= 1 690 Kč a < 2 990 Kč

1

0

1 690 Kč

390 Kč

2 990 Kč

0

1

2 990 Kč

690 Kč

3 990 Kč

2

0

3 380 Kč

1 080 Kč

3 990 Kč

3

0

5 070 Kč

2 770 Kč

3 990 Kč

0

2

5 980 Kč

3 680 Kč

3 990 Kč

2

1

6 370 Kč

4 070 Kč

3 990 Kč

>= 2 990 Kč a < 3 990 Kč

1

0

1 690 Kč

690 Kč

3 990 Kč

0

1

2 990 Kč

1 990 Kč

3 990 Kč

2

0

3 380 Kč

2 380 Kč

3 990 Kč

3

0

5 070 Kč

4 070 Kč

3 990 Kč

0

2

5 980 Kč

4 980 Kč

3 990 Kč

2

1

6 370 Kč

5 370 Kč

3 990 Kč

Množstevní sleva

Množstevní sleva je uplatňována při každém nákupu u přihlášených klientů, kteří nesplňují podmínky věrnostního programu. Výše množstevní slevy se odvíjí od množství a druhu produktů, které jsou aktuálně umístěny v nákupním košíku. Výsledná cena nákupu je automaticky upravena o výši slevy.

Počet jednovstupových kurzů v košíku (1690 Kč/kurz)

Počet dvouvstupových kurzů v košíku (2990 Kč/kurz)

Celková hodnota nákupu před slevou

Výše slevy

Výsledná cena nákupu po slevě

2

0

3 380 Kč

390 Kč

2 990 Kč

1

1

4 680 Kč

690 Kč

3 990 Kč

3

0

5 070 Kč

1 080 Kč

3 990 Kč

2

1

6 370 Kč

2 380 Kč

3 990 Kč

4

1

6 760 Kč

2 770 Kč

3 990 Kč

1

2

7 670 Kč

3 680 Kč

3 990 Kč

3

1

8 060 Kč

4 070 Kč

3 990 Kč

2

2

9 360 Kč

5 370 Kč

3 990 Kč

Pravidla systému množstevních slev a věrnostního programu

Systém množstevních slev a věrnostní program je uplatňován pouze při splnění podmínek programu a týká se výhradně pololetních kurzů pro veřejnost. Do systému množstevních slev a věrnostního programu nejsou zahrnuty kurzy ProAm, Single ladies, Individuální lekce, Svatební tanec a Taneční pro mládež a dospělé. Rovněž se nevztahuje na jakákoliv soustředění, tábory, semináře a členství ve sportovní sekci našeho klubu.

Jak systém množstevních slev, tak věrnostní program je vázán na vytvoření účtu a nákup po přihlášení do klientského účtu. U klientů, kteří nakupují bez přihlášení do svého klientského účtu (v pozici host), se systém množstevních sleva a věrnostní program neuplatňuje.

Množstevní sleva je aplikována pouze v aktuálním nákupu, nebude uplatněna, pokud klient provede více nákupů za sebou. Věrnostní program je uplatňován v závislosti na výši útraty za uvedené kurzy. Výše útraty je počítána za poslední dva měsíce a to pouze u objednávek, které byly plně uhrazeny a byly dokončeny. Má-li klient nárok na věrnostní program, není uplatňován systém množstevních slev.

Na množstevní slevu a věrnostní nákup nevzniká právní nárok a Taneční klub Trend Ostrava si vyhrazuje právo na změnu či zrušení obou programů bez náhrady.