Novinky

Svolání členské schůze spolku TK Trend Ostrava

Správní rada spolku Taneční klub Trend Ostrava IČO 65497945 tímto svolává členskou schůzi spolku (dále jen ČS). ČS se koná dne 14. 4. 2024 od 16.00 hod. v areálu TK Trend Ostrava, Junácká 124, 724 00 Ostrava-Stará Bělá s následujícím programem:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů ČS
 3. Schválení programu jednání
 4. Zpráva o činnosti spolku za uplynulé období
 5. Zpráva o hospodaření a účetní uzávěrce za uplynulé období a její schválení
 6. Volba správní rady spolku
 7. Schválení rozpočtu spolku pro následující období 
 8. Schválení výše základního a rozšířeného členského příspěvku
 9. Organizační zajištění chodu spolku
 10. Usnesení
 11. Závěr

Prezence na ČS bude probíhat dle platných stanov spolku od 15.30 hod. 

Jaromír Riedel – předseda spolku

Změna výuky

Dnes 14.2.2024 je ZRUŠENA kondiční příprava s Honzou v 17.45hod.

Děkujeme za pochopení!

Pokračování výuky v kurzech v novém roce 2024

Milí kurzisté, tanečnice a tanečníci, naše kurzy pro vás opět poběží podle běžného rozvrhu od pondělí 8. ledna 2024. Využijte tento týden pro regeneraci po vánočních svátcích, naši lektoři se na vás těší od příštího týdne.

Tým TK Trend Ostrava

Trio style workshop – ZRUŠENO

Vážení klienti,

z důvodu nenaplnění minimální potřebné kapacity jsme nuceni dnešní Trio style workshop zrušit.

Děkujeme za pochopení a budeme se na vás těšit na dalších akcích a pravidelných kurzech naší taneční školy.

Tým TK Trend Ostrava

Podzimní prázdniny 2023 v TK Trend

Připomínáme našim kurzistům, že z důvodu podzimních prázdnin ve dnech 26. a 27. října 2023 výuka v našich kurzech neprobíhá (týká se kurzů Street dance 1 a 2, Contemporary dance a Baby balet).

Přejem krásné podzimní dny!

Tým TK Trend Ostrava

Změna ve výuce 23. 10. 2023

Z důvodu nemoci proběhne v pondělí 23. října 2023 practise standardních tanců v čase 18:00 – 19:00. Vedená lekce STT je nahrazena volným tréninkem, využijte možnost tréninku na velkém sále.

Děkujeme za pochopení.

Tým TK Trend Ostrava