Novinky

Kompletní uzavření klubu

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č.996 jsme se s platností od 12. 10. 2020 až do odvolání rozhodli zcela uzavřít prostory tanečního klubu Trend Ostrava. Nejsou povoleny jakékoliv činnosti v prostorách klubu s výjimkou činností nutných pro zajištění případných havarijních situací.

V závislosti na epidemiologické situaci a následných usneseních vlády ČR očekáváme obnovení činnosti klubu od 2. 11. 2020.

O dalším vývoji situace vás budeme neprodleně informovat.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.
Tým TK Trend Ostrava.

Taneční kurzy v Bílovci

Aktualizováno 9. 10. 2020

Vzhledem k momentálním opatřením Vlády ČR přerušujeme v období od 5. října do 1. listopadu 2020 Taneční kurz pro mládež v Bílovci.

Taneční kroužek pro děti v tomto období rovněž neprobíhá.

Zahájení Tanečního kurzu pro dospělé se posouvá na čtvrtek 5. listopadu 2020.

Aktuální informace sledujte, prosím, na našich stránkách nebo na www.facebook.cz/tanecniklubtrendostrava.

Děkujeme za pochopení.

Peter Stokkebroe

Peter Stokkebroe opět v Trendu!

Termín: 22. – 24.9.2020

Seminář – středa 23.9.2020 v 17hod.

Cena 30 Euro/osoba

Pro rezervaci individuálních lekcí kontaktujte Ing. Jaroslava Kučeru – 602 771 603