Novinky

ONLINE LEKCE S Kamčou!

Pop show dance pro všechny děti! ZDARMA!

 • každou STŘEDU
 • 1. stupeň ZŠ – 16.00 – 16.45
 • 2. stupeň ZŠ 17.00 – 17.45
 • ODKAZ na online bude vždy k dispozici na naší FB stránce @tanecniklubtrendostrava Taneční klub Trend Ostrava
 • Na každé online lekci se naučíte super krátké choreografie na známé písničky.
 • SDÍLEJTE, ať se k nám přidá co nejvíce dětí a tancujeme společně…vždyť pohyb je zdravý!
 • TANCUJ S NÁMI! Těšíme se na vás!

Platby členských příspěvků ČSTS 2021

V následujících dnech proběhne HROMADNÁ platba členských příspěvků ČSTS na rok 2021.

Platbu zajišťuje klub, prosím nezasílejte platby na účet ČSTS, ale proveďte platbu na účet TK TREND OSTRAVA.

Platební podmínky:

č.ú.: 1684358349/0800
V.S.: datum narození člena (ddmmrr)
Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení, druh licence

A) Základní členský příspěvek

Jednotné 400 Kč

+

B) Rozšiřující členský příspěvěk (soutěžní licence):

 1. děti do 12 let – 425 Kč (platí, pokud měl člen zaplacený členský příspěvěk na celý rok 2020)
 2. děti nad 12 let – 750 Kč (platí, pokud měl člen zaplacený členský příspěvěk na celý rok 2020)

nebo

 1. děti do 12 let – 637,5 Kč (platí, pokud měl člen zaplacený členský příspěvěk pouze na 2. polovinu roku 2020, tedy 1.7. – 31.12.2020)
 2. děti nad 12 let – 1 125 Kč (platí, pokud měl člen zaplacený členský příspěvěk pouze na 2. polovinu roku 2020, tedy 1.7. – 31.12.2020)

nebo

 1. nový člen (nikdy dříve neplatil příspěvky) do 12 let – 850 Kč
 2. nový člen (nikdy dříve neplatil příspěvky) nad 12 let – 1 500 Kč

DŮLEŽITÉ:

Pokud nemáte zájem o platbu celoročního rozšiřujícího členského příspěvku (soutěžní licence), ale pouze o platbu od 1. 7. 2021, prosím zašlete neprodleně email vedení klubu.

—> info@tktrendostrava.cz

‼️ Pro páry, které se chtějí zúčastnit MČR 2021, je platba obou příspěvků nutná. Jinak se nebudou moci kvalifikovat na MČR.

Děkujeme a přejeme všem krásné prožití Vánočních svátků!

Tým TK Trend Ostrava

Kurzy v prosinci neprobíhají

Pro četné dotazy znovu upozorňujeme naše tanečníky a rodiče, že prozatím nedošlo k obnovení výuky kurzů, kurzy tedy v prosinci neprobíhají. Jediná obnovená činnost jsou individuální tréninky.

Děkujeme za pochopení.

Tým TK Trend Ostrava.

Částečné obnovení provozu klubu

V souvislosti s postupným uvolňováním protiepidemiologických opatření vyhlášených vládou ČR bychom vás rádi informovali o postupu částečného obnovení provozu našeho klubu TK Trend Ostrava.

Provoz klubu ve stupni PES-3 (aktuálně platném od 3. 12. 2020) bude umožněn pro následující činnosti:

 • Individuální lekce s trenérem po předchozí rezervaci.
 • Individuální trénink bez trenéra po předchozí rezervaci.

Rezervace tréninku je povinná, bez předchozí rezervace není umožněn trénink (ani s trenérem, ani bez něj). Při konfliktu rezervací je upřednostněna individuální lekce s trenérem. Povinná rezervace probíhá na telefonním čísle 739 201 295.

Ve stupni PES-3 jsou nastavena tato systémová opatření:

 • Povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách klubu včetně aktivní účasti na tréninkovém procesu
 • Desinfekce rukou při vstupu do klubu
 • Dodržování 2 metrového odstupu ve všech prostorách klubu s výjimkou aktivní účasti na tréninkovém procesu
 • Maximální počet lidí na jednom sále je omezen na 10 včetně lektora

Ostatní tréninky a kurzy budou umožněny v závislosti na aktuální epidemiologické situaci dle nařízení vlády. O změnách vás budeme neprodleně informovat.

Nespotřebované školné za kurzy v prvním pololetí se automaticky převádějí do druhého pololetí v poměrné výši.

S díky za přízeň a přáním pevného zdraví,

tým TK Trend Ostrava

Kompletní uzavření klubu

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č.996 jsme se s platností od 12. 10. 2020 až do odvolání rozhodli zcela uzavřít prostory tanečního klubu Trend Ostrava. Nejsou povoleny jakékoliv činnosti v prostorách klubu s výjimkou činností nutných pro zajištění případných havarijních situací.

O dalším vývoji situace vás budeme neprodleně informovat.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.
Tým TK Trend Ostrava.

Taneční kurzy v Bílovci

Aktualizováno 2. 11. 2020

Vzhledem k momentálním opatřením Vlády ČR a vyhlášenému nouzovému stavu přerušujeme v období od 5. října do odvolání Taneční kurz pro mládež v Bílovci.

Taneční kroužek pro děti v tomto období rovněž neprobíhá.

Zahájení Tanečního kurzu pro dospělé je prozatím odloženo.

Aktuální informace sledujte, prosím, na našich stránkách nebo na FB.

Děkujeme za pochopení.