Semináře

Zahraniční trenéři v TK Trend Ostrava

Náš klub pravidelně zve nejlepší světové trenéry, kteří nám pomáhají neustále zlepšovat naši výuku a páry. Aktuálně jsou naplánovány tyto akce:

V současné chvíli plánujeme rozvrh seminářů se zahraničními lektory na rok 2020.

Na všechny semináře nutná rezervace – Jaroslav Kučera (tel. 602 771 603).