Změny ve výuce

ONLINE LEKCE S Kamčou!

Pop show dance pro všechny děti! ZDARMA!

 • každou STŘEDU
 • 1. stupeň ZŠ – 16.00 – 16.45
 • 2. stupeň ZŠ 17.00 – 17.45
 • ODKAZ na online bude vždy k dispozici na naší FB stránce @tanecniklubtrendostrava Taneční klub Trend Ostrava
 • Na každé online lekci se naučíte super krátké choreografie na známé písničky.
 • SDÍLEJTE, ať se k nám přidá co nejvíce dětí a tancujeme společně…vždyť pohyb je zdravý!
 • TANCUJ S NÁMI! Těšíme se na vás!

Kurzy v prosinci neprobíhají

Pro četné dotazy znovu upozorňujeme naše tanečníky a rodiče, že prozatím nedošlo k obnovení výuky kurzů, kurzy tedy v prosinci neprobíhají. Jediná obnovená činnost jsou individuální tréninky.

Děkujeme za pochopení.

Tým TK Trend Ostrava.

Částečné obnovení provozu klubu

V souvislosti s postupným uvolňováním protiepidemiologických opatření vyhlášených vládou ČR bychom vás rádi informovali o postupu částečného obnovení provozu našeho klubu TK Trend Ostrava.

Provoz klubu ve stupni PES-3 (aktuálně platném od 3. 12. 2020) bude umožněn pro následující činnosti:

 • Individuální lekce s trenérem po předchozí rezervaci.
 • Individuální trénink bez trenéra po předchozí rezervaci.

Rezervace tréninku je povinná, bez předchozí rezervace není umožněn trénink (ani s trenérem, ani bez něj). Při konfliktu rezervací je upřednostněna individuální lekce s trenérem. Povinná rezervace probíhá na telefonním čísle 739 201 295.

Ve stupni PES-3 jsou nastavena tato systémová opatření:

 • Povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách klubu včetně aktivní účasti na tréninkovém procesu
 • Desinfekce rukou při vstupu do klubu
 • Dodržování 2 metrového odstupu ve všech prostorách klubu s výjimkou aktivní účasti na tréninkovém procesu
 • Maximální počet lidí na jednom sále je omezen na 10 včetně lektora

Ostatní tréninky a kurzy budou umožněny v závislosti na aktuální epidemiologické situaci dle nařízení vlády. O změnách vás budeme neprodleně informovat.

Nespotřebované školné za kurzy v prvním pololetí se automaticky převádějí do druhého pololetí v poměrné výši.

S díky za přízeň a přáním pevného zdraví,

tým TK Trend Ostrava

Kompletní uzavření klubu

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č.996 jsme se s platností od 12. 10. 2020 až do odvolání rozhodli zcela uzavřít prostory tanečního klubu Trend Ostrava. Nejsou povoleny jakékoliv činnosti v prostorách klubu s výjimkou činností nutných pro zajištění případných havarijních situací.

O dalším vývoji situace vás budeme neprodleně informovat.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.
Tým TK Trend Ostrava.

Taneční kurzy v Bílovci

Aktualizováno 2. 11. 2020

Vzhledem k momentálním opatřením Vlády ČR a vyhlášenému nouzovému stavu přerušujeme v období od 5. října do odvolání Taneční kurz pro mládež v Bílovci.

Taneční kroužek pro děti v tomto období rovněž neprobíhá.

Zahájení Tanečního kurzu pro dospělé je prozatím odloženo.

Aktuální informace sledujte, prosím, na našich stránkách nebo na FB.

Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu sálů

Upozorňujeme na omezení provozu sálů z důvody výuky zahraničním trenérem.

Kurzů se žádné omezení netýká!

📆ÚTERÝ – volný trénink a lektorská činnost možná pouze do 15.30 hod na horním sále.

📆STŘEDA – možnost využití horního sálu do 16.00 hod, následně využijte velký sál.

📆ČTVRTEK – volný trénink a lektorská činnost možná pouze do 17.30 hod na horním sále.

Děkujeme za pochopení.

INFORMACE K VÝUCE

Již ode dneška (pondělí 11. 5. 2020) se konají veškeré kurzy a taneční lekce v TK Trend Ostrava. Prosíme o dodržování nařízení vlády, zejména o udržování 2 m rozestupu a používání roušek ve vnitřních prostorách klubu.

Těšíme se na vás!