Novinky

Epidemiologická opatření pro diváky a návštěvníky MČR

Vstup na Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích pro rok 2021  je podmíněn splněním podmínek ukládaných Ministerstvem zdravotnictví a Vládou ČR. Konkrétně se jedná o splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

  • doložení negativního RT-PCR test starého nejvýše 7 dní,
  • absolvování RAT testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před konáním akce, negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem,
  • absolvování samotestu na místě a prokázání se negativním výsledkem,
  • prokázání se potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
  • doložení prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Diváci a návštěvníci musí mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95) po celou dobu pobytu uvnitř haly, s výjimkou doby nezbytné pro konzumaci nápojů či jídla. Uvnitř nemusí mít roušku ani děti, které ještě nezahájily povinnou školní docházku, osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami, pokud z důvodu tohoto stavu roušku nosit nemohou a osoby, které je nemohou mít ze zdravotních důvodů – to je však třeba prokázat lékařským potvrzením, ve kterém musí být zároveň uvedeno, jaký ochranný prostředek dýchacích cest může tato osoba nosit, nebo že nemůže nosit žádný.

Upozorňujeme diváky a návštěvníky, že nerespektování stanovených protiepidemiologických opatření může v krajním případě vést až k zabránění vstupu do objektu či vykázání z jeho prostor. V zájmu hladkého a bezpečného průběhu akce tedy prosíme všechny účastníky, aby tato opatření respektovali po celou dobu konání akce.

Sdílejte